jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De informatie opgenomen in deze website is alleen voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door Sport Parent EU en hoewel wij ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven wij voor welk doel dan ook geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of vervolgschade of schade, of enig verlies of enige schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder de controle van Sport Parent EU vallen. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Sport Parent EU neemt echter geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, wanneer buiten onze controle de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

  • De inhoud van de pagina's van deze website is alleen voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derde partijen bieden enige garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en we sluiten nadrukkelijk aansprakelijkheid uit voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zullen zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke vereisten voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, verschijning en afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die op deze website zijn gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan de exploitant, worden erkend op de website.
  • Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een schadevergoeding en/of een strafbaar feit zijn.

Van tijd tot tijd kan deze website ook links bevatten naar andere websites. Deze links zijn bedoeld om u meer informatie te verstrekken. Ze betekenen niet dat we de website(s) goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).

Uw gebruik van deze website en elk geschil dat voortkomt uit dergelijk gebruik van de website is onderworpen aan de wetten van Engeland, Schotland en Wales.

Previous Next
Back to top