jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Begrijpen als mijn kind getalenteerd is

Getalenteerde atleten ontmoeten vele uitdagingen en deze zijn niet alleen beperkt tot hun sport. Sommige sportomgevingen zijn succesvoller dan andere om jonge atleten te ondersteunen op hun weg naar het allerhoogste niveau.In deze sectie verstrekken we een reeks informatie om u te helpen uw getalenteerde kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

Binnen het EU-team van Sport Parent beschouwen we sporttalent als een reeks competenties en vaardigheden die zijn ontwikkeld op basis van aangeboren potentieel in combinatie met training. Verder zien we sporttalent als het vermogen om de sterke punten te benutten en de zwakheden te overwinnen, in een sportieve omgeving.

Als ouder kan je meemaken dat je kind het label 'getalenteerd’ krijgt en deel uitmaakt van een speciaal talentprogramma, bijvoorbeeld een voetbalacademie. Talentidentificatie verwijst naar het vinden van jonge kinderen met eigenschappen die toekomstige excellentie voorspellen. Vroege identificatie- en selectieprogramma's hebben echter een lage algehele effectiviteit.

Ongeacht hoe getalenteerd, niemand bereikt een hoog niveau zonder een aanzienlijke hoeveelheid training. De training omvat zowel gerichte, gestructureerde oefeningen als zelf-geïnitieerde spelvormen die gewoon voor het plezier worden gedaan. Zowel gerichte en gestructureerde oefeningen als leuke spelvormen zijn even belangrijk. Het is duidelijk dat vroege specialisatie (d.w.z. slechts één sport beoefenen) en een focus op gerichte oefening op jonge leeftijd geen noodzakelijke voorwaarde is om een ​​topsportniveau te bereiken.

Getalenteerde atleten ontmoeten vele uitdagingen en die zijn niet alleen beperkt tot hun sport. Sommige sportomgevingen zijn succesvoller dan andere om jonge atleten te ondersteunen op hun weg naar het elite-niveau.

In deze sectie bieden we informatie om u te helpen uw getalenteerde kind zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

 

Vragen over talent

Wat zijn typische talent-mythen?

Talentontwikkeling zit vol met mythes. Dergelijke mythen omvatten het idee dat getalenteerd zijn een garantie voor succes is, dat winnen op jonge leeftijd een vereiste is voor topprestaties later in het leven, en dat getalenteerde jonge mensen op specifieke manieren moeten trainen. Dit zijn mythen en we bespreken ze meer in detail in onze andere factsheets.

klik hier voor meer informatie

Hoe weet ik dat mijn kind getalenteerd is?

Talentidentificatie is erg moeilijk, en er is een groot aandeel persoonlijke mening of smaak in de inschattingen van coaches. Bestempeld worden als een "talent" is niet gemakkelijk voor kinderen. Je kunt kinderen helpen die (niet) worden erkend door minder nadruk op talent te leggen, hen aan te moedigen om te trainen en met hen te praten over het omgaan met tegenslagen.

klik hier voor meer informatie

Wat is een goede omgeving voor talentontwikkeling?

Een succesvolle ontwikkeling van talent is niet noodzakelijk een omgeving waarin de atletenjeugdkampioenschappen winnen. Eerder is het er een waarin de atleten zich ontwikkelen tot succesvolle senior/ volwassen atleten. Succesvolle omgevingen kenmerken zich door ondersteunende trainingsgroepen, rolmodellen en ontwikkelingsfocus op de lange termijn.

klik hier voor meer informatie

Wat is een goede ‘mindset’ om naar talent te kijken voor jongeren?

Atleten met een ‘fixed mindset’ hebben de neiging om talent als een natuurlijke gave te zien, falen te zien als het gevolg van gebrek aan talent en reageren op negatieve feedback of tegenslag met een gebrek aan volharding. Atleten met een ‘growth mindset’ zien talent als verworven, zien mislukken als een kans om te leren en reageren op tegenspoed met volharding. Als ouder kun je de ontwikkeling van een groei-mindset ondersteunen.

klik hier voor meer informatie

Hulpbronnen om te downloaden

Bezoek het deel met hulpbronnen om onze reeks nuttige documenten te doorzoeken en te downloaden.

Bezoek onze sectie met hulpbronnen

Andere nuttige bronnen zijn ook beschikbaar, we geven een paar links hier

Previous Next
Back to top