jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Groei en Ontwikkeling van mijn kind

In dit hoofdstuk bespreken we enkele van de belangrijkste overwegingen met betrekking tot de groei en ontwikkeling van kinderen die van invloed kunnen zijn op hun sportervaring.

De sportieve ontwikkeling van kinderen is de de combinatie van genetische en omgevingsfactoren. De genen waarmee een kind wordt geboren, de opvoeding die het krijgt, de ervaringen die het opdoet, en de omgeving waaraan het wordt blootgesteld zullen de ontwikkeling beïnvloeden. Bijgevolg zullen niet alle kinderen zich op dezelfde manier ontwikkelen, in dezelfde tijdspanne. Integendeel, de ontwikkeling van kinderen is onvoorspelbaar, ze verloopt op verschillende manieren en verschillende tijdstippen. Op het ene moment kan een kind zich snel ontwikkelen, op een andere momenten gaat het traag, of zet het zelfs een stap terug.

Hiermee rekening houdend, is het belangrijk om te onthouden dat je kind zich op zijn of haar eigen manier zal ontwikkelen.  Het zal een eigen pad vinden in de sport, en buiten de sport. Je kind begrijpen als individu, en focussen op de persoonlijke ontwikkeling, zal het in staat stellen om vooruitgang te boeken in sport, en ervan te genieten.

De groei en ontwikkeling beïnvloed  de sportieve ervaringen, en omgekeerd beïnvloeden de sportieve ervaringen ook de ontwikkeling van het kind. Sport kan de motorische vaardigheden van een kind bevorderen, en hun fysieke, psycho-sociale en cognitieve ontwikkeling ondersteunen. Maar sport brengt die positieve gevolgen enkele voort, als sport wordt aangeboden op een manier die past bij de ontwikkelingsfase van het kind. Door te begrijpen hoe je kind zich ontwikkelt, zal je beter in staat zijn om het te ondersteunen en te gidsen in de sport.

In dit hoofdstuk bespreken enkele essentiële inzichten in de groei en ontwikkeling van kinderen, die hun sportervaring kunnen beïnvloeden.

 

Vragen over Groei en Ontwikkeling

Wat is ontwikkeling en waarom is het belangrijk om te begrijpen in de sport?

Ontwikkeling is een proces dat het hele leven duurt. Het is het proces van verandering in functioneren dat optreedt als gevolg van zowel maturiteit als ervaring. Dit is belangrijk om te begrijpen met betrekking tot sport, omdat kinderen zich in verschillende snelheden zullen ontwikkelen, wat van invloed zal zijn op hun sportvaardigheden, evenals hun vermogen om instructies van coaches te begrijpen en hun interactie met teamgenoten.

klik hier voor meer informatie

Hoe zal mijn kind zich fysiek ontwikkelen?

Lichamelijke ontwikkeling vindt plaats op een dynamische en niet-lineaire manier, waarbij kinderen en adolescenten zowel snel, langzaam en niet veel zullen veranderen. Verschillen in fysieke ontwikkeling als gevolg van maturiteit kunnen vaak verklaren waarom bepaalde kinderen meer (of minder) dominant lijken in een sportieve omgeving.

klik hier voor meer informatie

Hoe zal mijn kind zich cognitief ontwikkelen?

Cognitieve ontwikkeling verwijst naar veranderingen in leren, denken en herinneren. Het is de ontwikkeling van mentale activiteiten zoals het verwerven van kennis en het oplossen van problemen en het verandert aanzienlijk gedurende de kindertijd en de adolescentie.

klik hier voor meer informatie

Hoe zal mijn kind zich psychosociaal ontwikkelen?

Psychosociale ontwikkeling verwijst naar het vermogen van een kind om te communiceren in een sociale wereld. Psychosociale ontwikkeling vindt plaats gedurende een aantal fasen in ons leven, waarbij de belangrijkste relaties van kinderen verschuiven van ouders / verzorgers en familieleden naar buren, leeftijdsgenoten en vrienden.

klik hier voor meer informatie

Hoe kan ik de ontwikkeling van mijn kind in en door sport ondersteunen?
Begrijp dat uw kind geen mini-volwassene is, maar een individu dat cognitief, fysiek en sociaal in ontwikkeling is. Kinderen kunnen niet alles doen wat volwassenen kunnen doen, zodat het van cruciaal belang is dat sport aangepast is aan de ontwikkeling.

klik hier voor meer informatie

 

Hulpbronnen om te downloaden

Bezoek het deel met hulpbronnen om onze reeks nuttige documenten te doorzoeken en te downloaden.

Bezoek onze sectie met hulpbronnen

Andere nuttige bronnen zijn ook beschikbaar, we geven een paar links hier

 

Previous Next
Back to top