jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Helpen bij het ontwikkelen van integriteit in de sport

In deze sectie delen we ideeën over hoe u als ouder kunt helpen bij het bevorderen van een positieve cultuur of klimaat dat positief moreel gedrag ondersteunt en promoot.

 

Sportintegriteit betreft het morele of ethische aspect van sport. Het gaat om  handelen op een manier die overeenstemt met de sportieve waarden en principes. De juiste sportomgeving biedt de mogelijkheid om waarden en vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn, zowel in de sport als daarbuiten:

  • Respect voor anderen
  • Samenwerking en teamwerk
  • Probleemoplossing
  • Conflictoplossing
  • Eerlijk spel
  • Veerkracht
 

Sport kan zowel voorbeelden van uitstekende morele gedrag vertonen, tot praktijken die niet stroken met onze ideeën over integriteit. Sportiviteit kan verder gaan dan alleen het volgen van de regels, het omvat ook handelen in de geest van sportiviteit. Bijvoorbeeld door een scheidsrechter eerder te helpen dan te misleiden, door eerlijk te zijn als die vraagt of er een overtreding is gemaakt of een bal buiten ging. Er zijn ook voorbeelden van praktijken die de integriteit van sport bedreigen. Valsspelen door “duiken” in het voetbal of het gebruik van doping, zijn twee bekende voorbeelden van concurrenten die op een oneerlijke manier voordeel proberen te behalen. Op de volgende pagina's beschrijven we hoe u als ouder kunt helpen om een positieve sportcultuur te bevorderen, die positief moreel gedrag ondersteunt en bevordert.

 

Vragen over  integriteit in de sport

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat mijn kind zoveel mogelijk voordeel haalt uit zijn of haar sport?

Als ouder kan je je concentreren op bepaalde positieve waarden en ervaringen in verband met sport. Vraag of uw kind van hun sessie genoten heeft, wat ze hebben geleerd, of dat ze denken dat ze aan het verbeteren zijn. Dit zal helpen om de focus te houden op voordelen van sport en het plezier dat het kan bieden.

klik hier voor meer informatie

Gezien alle negatieve pers over sport, waarom zou ik willen dat mijn kind sport?

Sport krijgt veel negatieve media-aandacht. Die focust sterk op wangedrag, ook al komt dat in het geheel niet vaak voor. Ook positief moreel is heel vaak aanwezig in sport: sportief succes vereist teamwork, toewijding, streven naar verbetering en het overwinnen van barrières. Het onder de aandacht brengen van bewonderenswaardig in plaats van twijfelachtig moreel gedrag, is een goede voedingsbodem voor een positieve sportieve omgeving.

klik hier voor meer informatie

Doping en drugsgebruik lijken steeds vaker voor te komen in de sport. Hoe komt dat en wat kan ik doen om te voorkomen dat mijn kind hierin verstrikt raakt?

Doping en drugsgebruik in de sport wekt grote belangstelling en krijgt veel media-aandacht. Het is moeilijk om een ​​juiste weergave te krijgen van hoeveel mensen prestatiebevorderende middelen gebruiken in de sport, maar we kunnen gerust stellen dat de meeste deelnemers schoon spelen. Het is belangrijk om ons te concentreren op prominente rolmodellen die de soorten gedrag weerspiegelen die we associëren met sportintegriteit, inclusief participatie en succes zonder het gebruik van prestatiebevorderende middelen . Het is belangrijk om als ouder op de hoogte te zijn van de sportieve cultuur waarin uw kind deelneemt en om alert te zijn op mogelijke problemen in  deze omgeving.

klik hier voor meer informatie

Ik wil ervoor zorgen dat mijn kind geen dopingregels overtreedt. Waar kan ik achterhalen wat wel en niet kan worden geconsumeerd?

Om ervoor te zorgen dat u de juiste informatie over verboden stoffen krijgt, gebruikt u altijd de website van het World Anti-Doping Agency (WADA) en de website van de sportfederatie van uw kind of het nationale bestuursorgaan.

Hulpbronnen om te downloaden

Bezoek het deel met hulpbronnen om onze reeks nuttige documenten te doorzoeken en te downloaden.

Bezoek onze sectie met hulpbronnen

Andere nuttige bronnen zijn ook beschikbaar, we geven een paar links hier

 

Previous Next
Back to top