jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Oplysningerne på denne hjemmeside er kun til generelle informationsformål. Oplysningerne leveres af Sport Parent EU. Selvom vi bestræber os på at holde oplysningerne opdaterede og rigtige, giver vi ingen form for antagelser eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende fuldstændighed, nøjagtighed, pålidelighed, egnethed eller tilgængelighed, hvad angår hjemmesiden eller de oplysninger, produkter, tjenester, eller relateret grafik, der findes på hjemmesiden, til noget som helst formål. Enhver afhængighed af eller tillid du giver sådanne oplysninger er derfor udelukkende på din egen risiko.

Vi kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlige for hverken tab eller skade, inklusive og ikke begrænset til, indirekte eller deraf betinget tab eller skade, eller ethvert tab eller skade, der opstår fra tab af data eller udbytte ved eller i forbindelse med brug af denne hjemmeside.

Via denne hjemmesides links, kan du tilgå andre hjemmesider, som ikke kontrolleres af Sport Parent EU. Vi har ingen kontrol over sådanne hjemmesiders natur, indhold eller tilgængelighed. Inkluderingen af noget som helst link indbefatter ikke nødvendigvis nogen anbefaling eller godkendelse af de synspunkter, der udtrykkes på disse.

Vi gør vores bedste for at holde hjemmesiden kørende uden problemer. Imidlertid påtager Sport Parent EU sig ikke noget ansvar for, og hæfter ikke for, hjemmesidens eventuelle midlertidige nedetid på grund af tekniske problemer, som vi ikke har kontrol over.

Brugen af denne hjemmeside er underlagt følgende vilkår og betingelser:

  • Indholdet på denne hjemmeside er kun beregnet som grundlæggende oplysning og til generel brug. Det kan ændres uden varsel.
  • Hverken vi, eller nogen anden tredjepart, giver nogen hjemmel eller garanti, hvad angår nøjagtigheden, aktualiteten, ydelsen, helheden eller egnetheden af de oplysninger og materialer, der findes eller tilbydes på denne hjemmeside til noget som helst specifikt formål. Du accepterer, at sådanne oplysninger og materialer kan indeholde unøjagtigheder eller fejl og vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for alle sådanne unøjagtigheder eller fejl, i den fulde udstrækning som loven tillader.
  • Din brug af enhver oplysning eller materialer på denne hjemmeside sker helt på egen risiko, hvorfor vi ikke kan gøres ansvarlige for dette. Det er helt dit eget ansvar at sikre, at alle produkter, tjenester eller oplysninger, som er tilgængelige via denne hjemmeside, opfylder dine specifikke behov.
  • Denne hjemmeside indeholder materialer, som ejes af os eller som vi har licens til. Dette materiale inkluderer, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, udseende og grafik. Reproduktion er forbudt, undtaget i overensstemmelse med meddelelsen om ophavsret, som udgør en del af disse vilkår og betingelser.
  • Alle varemærker, som vises på denne hjemmeside, som ikke tilhører eller er udlicenseret til operatøren, er anerkendt på hjemmesiden.
  • Uautoriseret brug af denne hjemmeside kan medføre erstatningskrav og/eller udgøre en kriminel lovovertrædelse.

Nogle gange kan denne hjemmeside også inkludere links til andre hjemmesider. Disse links gives mht. din belejlighed med henblik på at levere flere oplysninger. De betyder ikke, at vi godkender hjemmesiden(erne). Vi har intet ansvar for indholdet på den/de linkede hjemmeside(r).

Din brug af denne hjemmeside og enhver strid, der måtte opstå ved en sådan brug af hjemmesiden, er underlagt lovene i England, Scotland og Wales.

Previous Next
Back to top