jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Sådan fremmer man udviklingen af god sportsånd

I dette afsnit deler vi idéer om, hvordan forældre kan hjælpe med at skabe en positiv kultur eller en positiv ånd, der støtter og fremmer god moralsk adfærd.

 

Integritet i sport omfatter de moralske og etiske aspekter i sport. Det henvender sig til aktive i sport hvis adfærd er i tråd med egne værdier og principper. Et sundt sportsmiljø giver mulighed for at udvikle værdier og færdigheder som er vigtige i sport såvel som livet udenfor sport. Disse værdier og færdigheder omfatter bl.a.:

oRespekt for andre
oSamarbejde og teamwork
oProblemløsning
oHåndtering af konflikter
oFairplay
oModstandskraft

 

Moralsk adfærd i sport spænder fra eksempler om forbilledlig adfærd til dem der truer eller udfordrer vores ideer omkring integritet i sport. Tit tænker vi på fremragende moralsk adfærd når nogen viser god sportsånd. Dette kan strække sig ud over det at følge reglerne, til dem der forsøger at fremme gode værdier i sport. Eksempelvis kan man hjælpe dommeren i stedet for at forhindre dommeren ved at være ærlig over en hændelse eller ved at fortælle om bolden var ude eller ej. Der findes også eksempler på adfærd der kan være med til at true integritet i sport. Skuespil i fodbold eller brug af doping i sport er to eksempler på udøvere der forsøger at skabe en fordel til sig selv på en uærlig måde. I de følgende sider kommer vi ind på hvordan du som forælder kan være med til at påvirke et miljø i en positiv retning og være med til at støtte og fremme positiv moralsk adfærd.

 

Spørgsmål om integritet og moralsk udvikling

Hvad kan jeg gøre for at sikre at mit barn får så mange fordele som muligt ved deres deltagelse i sport?

Som forælder kan du fokusere på de positive værdier og oplevelser der er forbundet ved sport. Spørg om barnet har nydt træningen, hvad det har lært, eller om det tror at det har forbedret sig. Dette er med til at holde fokus på de positive fordele ved sport og den glæde sport kan give dit barn.

Klik her for at få mere at vide

Hvis jeg tænker på de negative ting forbundet med sport, hvorfor skal jeg så opfordre mit barn til at deltage i sport?

Sport får en del negativ omtale i medierne. Dog er denne negative omtale tit sensationshistorier hellere end hverdagshændelser. Positiv moralsk adfærd i sport er meget mere normal: sportslig succes kræver bl.a. samarbejde, dedikation, en vilje til at udvikle sig og håndtering af udfordringer. Ved at fokusere på hensigtsmæssig hellere end negativ moralsk adfærd er du med til at skabe gode rammer for et positivt sportsmiljø.  

Klik her for at få mere at vide

Doping og brug af stoffer virker til at være mere udbredt i sport end tidligere. Hvorfor er det således og hvad kan jeg gøre for at forhindre at mit barn kommer ud for det?

Doping og brug af stoffer er et område som tiltrækker sig stor medieopmærksomhed. Det er svært at få et præcist overblik over hvor mange mennesker der bruger præstationsfremmende stoffer i sport, men vi kan med sikkerhed sige at de fleste udøvere ikke gør brug af præstationsfremmende stoffer. Det er vigtigt at fokusere på de rollemodeller som repræsenterer den adfærd vi forbinder med integritet i sport med henblik på deltagelse og succes uden brug af præstationsfremmende stoffer. Som forælder er det vigtigt at være bevidst om hvilken kultur der finder sted der hvor dit barn træner og konkurrerer, og at være opmærksom på mulige udfordringer i miljøet.

Klik her for at få mere at vide

Jeg ønsker at være sikker på at mit barn ikke bryder nogle dopingregler. Hvor kan jeg finde information over hvad der må og ikke må blive indtaget?

For at være sikker på at du for den rigtige information omkring ulovlige stoffer anbefales der at du kigger på hjemmesiden hos World Anti-Doping Agency (WADA) og hjemmesiden for dit barns sportsforbund.

Oplysninger til download

Tjek 'Oplysninger.' Der kan du søge i og/eller downloade vores serie af nyttige dokumenter.

Gå til vores oplysninger

Du finder flere nyttige oplysninger på følgende links her

 

Previous Next
Back to top