jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Mit barns vækst og udvikling

I dette afsnit diskuterer vi nogle af de vigtige betragtninger, der angår børns vækst og udvikling, som kan påvirke deres sportsoplevelse.

Børns (sportslige) udvikling afhænger af en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer. De gener børnfødes med, den måde de bliver opdraget på, de erfaringer de gør sig og det miljø de er i, vil alle påvirkeudviklingen. Som en konsekvens heraf, vil alle børn ikke udvikle sig på samme måde og på samme tid. I stedet er børns udvikling ofte uforudsigelig, finder sted på forskellige tidspunkter og på forskellige måder. I en periode vilet barn måske udvikle sig hurtigt mens det på et andet tidspunkt vil vise meget langsomt fremskridt eller måskeendda gå tilbage i sin udvikling.

Med dette i tankerne er det vigtigt at huske, at dit barn vil udvikle sig på dets eget måde, og finde dets egen vejbåde indenfor sport og i livet i det hele taget. Forståelse for at dit barn er et individ og fokus på dets personligeudvikling, vil gøre det nemmere for barnet at gøre fremskridt indenfor sporten og nyde oplevelsen undervejs.

Lige så vel som at vækst og udvikling påvirker børns sportslige oplevelser, vil deltagelse i sport omvendt ogsåpåvirke deres udvikling. For eksempel kan sportsdeltagelse udbygge et barns motoriske evner og støtte detsfysiske, psyko-sociale og kognitive udvikling. Dog skal det bemærkes, at sportsdeltagelse kun medfører sådannepositive effekter, når den opgældende sport matcher barnets udviklingsmæssige niveau. Ved at forstå hvordan ditbarn udvikler sig, vil du være bedre rustet til at støtte og guide dit barn i dets oplevelser med sport.

I denne sektion diskuterer vi nogle af de vigtigste overvejelser når det kommer til hvordan børns vækst ogudvikling kan påvirke hvordan de oplever deres sportsdeltagelse.

 

Spørgsmål om vækst og udvikling

Hvad er udvikling og hvorfor er det vigtigt at forstå i sport?

Udvikling er en proces der finder sted gennem hele livet. Det er en forandringsproces som finder sted som et resultat af både modning og erfaring. Dette er vigtigt at forstå i relation til sport fordi børn vil udvikle sig med forskellig hastighed, hvilket vil påvirke deres sportslige formåen, såvel som deres evne til at forståtrænerinstruktioner og interagere med holdkammerater og andre.

Klik her for at få mere at vide

Hvordan vil mit barn fysisk udvikle sig?

Fysisk udvikling foregår på en dynamisk og ikke-lineær måde, hvori børn og unge til tider vil vokse hurtigt, langsomt eller slet ikke bemærke nogen ændring. Forskellige i fysisk udvikling som skyldes modning kan ofteforklare hvorfor nogle børn forekommer mere (eller mindre) dominerende indenfor et givent sportsmiljø.

Klik her for at få mere at vide

Hvordan vil mit barn udvikle sig kognitivt?

Kognitiv udvikling henviser til forandringer i læring, tænkning og hukommelse. Det er udviklingen af mentaleaktiviteter såsom tillæring af viden og problemløsning og disse ændrer sig betydeligt gennem barndommen ogungdommen.

Klik her for at få mere at vide

Hvordan vil mit barn udvikle sig psykosocialt?

Psykosocial udvikling henviser til børns udvikling af evner til at interagere i en social verden. Den finder stedgennem flere stadier af vores liv, og for børn består den hovedsageligt i at deres primære relationer skifter fraforældre/plejer og familiemedlemmer til naboer, jævnaldrende og venner.

Klik her for at få mere at vide

Hvordan kan jeg støtte mit barns udvikling i og gennem sport?

Forstå at dit barn ikke er en mini-voksen, men snarere et individ som kognitivt, fysisk og socialt udvikler sig. Børnkan ikke gøre alt som voksne kan, så det er afgørende at der sikres udviklingsmæssigt passende sportsmuligheder.

Klik her for at få mere at vide

Oplysninger til download

Tjek 'Oplysninger.' Der kan du søge i og/eller downloade vores serie af nyttige dokumenter.

Gå til vores oplysninger

Du finder flere nyttige oplysninger på følgende links her

Previous Next
Back to top