jump to content
01792 606590 DA EN FR NL
Search the website

Welkom bij Sport Parent EU

Bij Sport Parent EU weten we dat de ondersteuning en betrokkenheid van ouders, verzorgers en voogden essentieel is om kinderen in staat te stellen te genieten van hun betrokkenheid bij sport, een veilige ervaring te hebben en hun potentieel te bereiken. We weten echter ook dat het niet altijd gemakkelijk is om de ouder te zijn van een kind dat betrokken is bij sport en dat er vaak een gebrek is aan gemakkelijk toegankelijke, op bewijsmateriaal gebaseerde, beschikbare ondersteuning ofadvies. Op basis van jarenlange ervaring en onderzoek, hebben we essentiële informatie verzameld over een aantal onderwerpen waarvan we denken dat ze bijzonder nuttig kunnen zijn voor ouders en hopen we dat u deze nuttig zult vinden om de sportieve ervaring van uw kind te optimaliseren.

Pods

Ondersteuning van de fysieke training van mijn kind

Groei en ontwikkeling van mijn kind

De voedingsbehoeften van mijn kind begrijpen

Ondersteuning van getalenteerde kinderen en jongeren

Mijn kind veilig laten sporten

Ondersteuning van de psychologische kracht en het welzijn van mijn kind

Helpen bij het ontwikkelen van integriteit in de sport

Rollen van ouders

Een sportouder zijn

Video's voor ouders van kinderen, andere ouders en coaches

  

Previous Next
Back to top